Region Värmland / Nyhetsarkiv / Dags för kampanjen Balansera mera

Dags för kampanjen Balansera mera

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest antal besök på akutmottagning, flest inläggningar på vårdavdelning och flest dödsfall. Nästa vecka genomförs kampanjen Balansera mera för att visa hur man kan minska risken att falla.

– Antalet fallolyckor ökar mer än någon annan olyckstyp och under 2018 dog 48 personer i Värmland till följd av en fallolycka. Därför är det viktigt att vi jobbar förebyggande, säger Kristina Grubb, utvecklingsledare vid patientsäkerhetsenheten.

Bland det mest effektiva för att minska risken att falla är styrke- och balansträning, att äta näringsriktig mat och se över sitt medicinintag. Under kampanjen Balansera mera lägger verksamheter runt om i Sverige särskilt fokus på mat, motion och mediciner. Kampanjen är nationell och pågår 30 september-6 oktober. I Värmland genomförs aktiviteter på flera orter.

– I år har vi valt att boka in oss i lokaler där vi kan ha föreläsningar och prova på. Några exempel på programpunkter under veckan är testa din balans, information om hälsosamtal, föreläsningar och sittande träning till musik. I Arvika visar den lokala judoklubben hur man kan falla utan att skada sig.

Aktiviteterna genomförs i samverkan mellan Region Värmland, länets kommuner, Friskvården i Värmland och flera andra organisationer. Samverkan är inte bunden till kampanjveckan utan pågår året runt genom en fallpreventionsgrupp.

– Det är viktigt med samarbete för att nå ut till så många som möjligt med information om hur man kan minska risken för fallskador. Därför har vi bildat gruppen. Nu har vi också en sida på vår webbplats med rubriken Fallprevention där vi hoppas nå många som vill arbeta förebyggande, säger Kristina Grubb.

Fakta om fallskador i Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen