Region Värmland / Nyhetsarkiv / Fortsatt minskade kostnader för inhyrd personal

Fortsatt minskade kostnader för inhyrd personal

Arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården fortsätter ge resultat.Under första halvåret av 2019 var Region Värmland den av landets regioner som noterade den största kostnadsreduceringen gällande inhyrd personal.

Hösten 2018 började kostnaderna för inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal att minska inom Region Värmland. Utvecklingen har fortsatt även under 2019, och för årets sex första månader ses en kostnadsminskning med drygt 34 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Summan motsvarar nästan en tredjedel av totalbeloppet som Region Värmland lade på hyrespersonal januari-juni 2018.
Kostnadsreduceringen är högst i landet enligt en färsk sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och har uppnåtts genom en målmedveten strävan.

– Vi har ett pågående, mycket intensivt, arbete med tydlig ledning och styrning mot att minska beroendet av hyrläkare. Vi har flyttat beslutsnivån för att ta in hyrespersonal till hälso- och sjukvårdsledningen och infört en dispensansökan för inhyrd personal. Innan verksamheterna ansöker om dispens ska de ha sett över sin produktions- och kapacitetsplanering. 2018 låg kostnaderna för inhyrd personal på en hög nivå, så vi är mycket glada att vårt arbete har lönat sig, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Tobias Kjellberg.

Tio regioner har minskade kostnader för inhyrd personal

Sett till landets samtliga regioner ökade kostnaderna för inhyrd personal med 3,7 procent, sammanlagt 95 miljoner kronor, under perioden januari till juni. Utöver Region Värmland har ytterligare nio regioner minskat hyrespersonalkostnaderna.
Flera regioner har betydande kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Region Värmland har däremot haft stopp för hyrsjuksköterskor sedan 1 april 2016.
På Sveriges Kommuner och Landstings webbplats kan du ta del av mer utförlig statistik.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen