Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet

I samband med höstens första sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om konkurrensutsättning av viss tandregleringsbehandling.

Konkurrensutsättning av viss tandregleringsbehandling

Sedan flera år tillbaka råder brist på specialister inom tandreglering i Region Värmland. På grund av detta har köerna för behovsbedömda men okomplicerade behandlingar växt till flera år. Folktandvården Värmland har vidtagit åtgärder, men situationen har inte förbättrats tillräckligt. För att öppna för andra vårdgivare att behandla värmländska barn och unga har man därför föreslagit att Region Värmland konkurrensutsätter viss tandregleringsbehandling enligt lagen om valfrihetssystem.

Enligt förslaget ska detta gälla patienter med behov av de minst komplicerade behandlingarna. De mer komplicerade fallen bör fortsatt få sin behandling inom Folktandvården Värmland eftersom detta kräver ett nära och patientsäkert samarbete mellan flera kliniker och specialister, ofta käkkirurger och specialister inom oral protetik.

Nämnden beslutade på tisdagen att en upphandling för att konkurrensutsätta viss tandregleringsbehandling ska genomföras.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen