Region Värmland / Nyhetsarkiv / Viktigt med internationell patientsäkerhetsdag

Viktigt med internationell patientsäkerhetsdag

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Hela 194 länder, däribland Sverige, har gått ihop för att tillsammans öka kunskap och engagemang i alla länder.

– Vi som jobbar med patientsäkerhet är glada över att detta viktiga område får uppmärksamhet genom en internationell patientsäkerhetsdag, säger Charlotta Nelsson, chefläkare och verksamhetschef för patientsäkerhetscentrum på Region Värmland.

Den internationella patientsäkerhetsdagen uppmärksammas genom kampanjer som ska mobilisera patienter, vårdens medarbetare, politiker, forskare, nätverk och företag inom hälso- och sjukvård att agera för en bättre patientsäkerhet.

– I Region Värmland har vi sedan flera år tillbaka en egen patientsäkerhetsvecka, med kunskapshöjande aktiviteter för vårdens medarbetare. Planeringen för 2019 års patientsäkerhetsvecka är i full gång.

Charlotta Nelsson är också ordförande i den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet, inom ramen för det nationella systemet för kunskapsstyrning. Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att Sverige ska ha en jämlik, god och säker vård.

– Det är viktigt att patientsäkerhetsarbetet utvecklas i takt med att vi utvecklar vården. Vi vet en hel del om risker inom den somatiska slutenvården men vi behöver fördjupa våra kunskaper om vad patientsäkerhet är när vi bedriver vård utanför sjukhus, på distans eller i patientens hem. Vi behöver också ta nästa steg i patientsäkerhetsarbetet och fokusera på närvaro av säkerhet, inte bara på frånvaro av skador.

Fokus för Region Värmlands egen patientsäkerhetsvecka är i år hur man ska kunna bli ännu bättre på att ta hand om patienternas synpunkter och klagomål, samt hur dessa kan användas för att förbättra patientsäkerheten.

– Vi har en outnyttjad resurs i våra patienter och deras närstående. Om vi kan få med dem i patientsäkerhetsarbetet och låta dem bli medskapare av en säkrare vård så får vi ännu bättre kraft och kan åstadkomma förändring, säger Charlotta Nelsson.

Marianne Utterdahl som är ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd ser mycket positivt på att patientsäkerheten fått en internationell dag.

– Arbetet med patientsäkerhet är av största vikt och WHO:s initiativ kommer att bidra till att patientsäkerheten hamnar högre upp på agendan, inte bara i Sverige och Värmland, utan i hela världen, säger hon.

Klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst version.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen