Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden i korthet

I samband med torsdagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden fattades bland annat beslut om att utreda om Karlstads tätortstrafik kan utvidgas till att omfatta även Hammarö.

Utvidgad tätortstrafik ska utredas

Kollektivtrafiknämnden beslutade på torsdagen att ge regiondirektören i uppdrag att utreda om Karlstads tätortstrafik kan utvidgas till att omfatta även Hammarö och andra lämpliga områden. Detta för att uppnå ett ökat kollektivtrafikresande eller andra vinster för resenärer, ekonomi eller miljö.

Initiativet från Värmlandssamverkan går bland annat ut på att presentera förslag på hur den eventuella tätortstrafiken till Hammarö kan angöra Stora torget i Karlstad och utreda och föreslå anpassningar av befintliga linjer på Hammarö.

I dag pendlar 69 procent av Hammarös arbetstagare till arbete på annan ort, främst Karlstad. Alla Hammarös gymnasieelever och även en del grundskoleelever är dagligen beroende av goda bussförbindelser mellan kommunerna, skriver Värmlandssamverkan i sitt initiativ. Man anser att förslaget är ett led i att öka kollektivtrafikanvändandet och lindra den trafikbelastning som uppstår i rusningstrafik både till och från Hammarö, men även på Packhusgatan.

Priserna i kollektivtrafiken höjs

Priserna i kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt tre procent för 2020. Ett länskort vuxen för 30 dagar kostar efter höjningen 1 663 kronor.

Ett sommarkort för både ungdomar och vuxna införs nästa sommar. Kortet blir giltigt mellan 8 juni och 23 augusti och kommer kosta 995 kronor för vuxna och 795 för ungdom (20-26 år) och 595 kr för skolungdom (7-19 år).

Prisöjningen är ett led i att harmonisera priserna mellan Värmlandstrafik och Karlstadbuss och träder i kraft från och med den 15 december.

Återremiss för drift av Jumbolans

Kollektivtrafiknämnden återremitterade ärendet att Region Värmland tar över driften av Jumbolansen när det nuvarande avtalet med Falck går ut 31 augusti 2021. Nämnden vill ha ett tydligare beslutsunderlag för kostnader och andra förutsättningar inför beslut. Ärendet återremitteras därför till nämndens möte i november.

I dag trafikeras sträckorna Karlstad – Örebro samt Karlstad - Uppsala med en daglig tur och retur av Jumbolans/Falck AB, en form av servicelinje mellan sjukhusen.

Anpassning av förseningsersättningar

Kollektivtrafiknämnden beslutade att föreslå regionfullmäktige att anpassa Värmlandstrafiks förseningsersättningar i kollektivtrafiken i nivå med vad lagen kräver. Beslutet innebär att nivåerna sänks och därmed också harmoniserar med de nivåer som gäller för riket i övrigt och Karlstadsbuss trafik.

Under 2018 betalades drygt 2 miljoner kronor ut i förseningsersättningar, en ökning med 59 procent från 2017 och ett resultat av ökad dialog med resenärerna och en uppmuntran att registrera problem. De nya reglerna kan sänka den kostnaden avsevärt.

Majoriteten, drygt 75 procent, av förseningsersättningarna kommer från tågtrafiken och de främsta orsakerna är fordonsfel, spårfel och väderrelaterade problem (solkurvor och nedfallna träd på grund av blåst).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen