Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt möte på onsdagen fattade kultur- och bildningsnämnden bland annat beslut om medel till Stiftelsen Dalslands kanal och om en budgetväxling.

Budgetväxling mellan nämnder

I kommunalförbundet Region Värmland hanterade regionstyrelsen ansökningar om projektmedel som både rörde regional utveckling och kultur – och båda typerna klassades som regional utveckling. Vid bildandet av Region Värmland delades dessa två områden upp mellan den regionala utvecklingsnämnden (RUN) och kultur- och bildningsnämnden (KBN) utan att budgeten delades på motsvarande sätt. Därför har nu de två nämnderna ställt sig bakom ett förslag om att föra över tre miljoner kronor från RUN till KBN för att finansiera projekt som har en tydlig kulturell inriktning eller där den sökande är en kulturell aktör eller institution. Det är regionstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet.

Anslag och medel till Stiftelsen Dalslands kanal

Vid sammanträdet på onsdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden att Stiftelsen Dalslands kanal ska få strax under en miljon kronor i årsanslag för år 2020. Nämnden beslutade samtidigt att stiftelsen får 800 000 kronor i bidrag till underhåll och investeringar för år 2020. Intentionen är att fortsatt bidra med motsvarande summa under investeringsperioden (2020–2034, 15 år) under förutsättning att övrig finansiering ordnas, att erforderliga politiska beslut fattas samt att satsningen utvärderas efter fem år. Detta beslut är kopplat till en överenskommelse mellan organisationerna bakom stiftelsen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen