Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om samarbetsavtal med Svenska Rallyt och möjligheter till hållbart resande för regionens medarbetare.

Region Värmland tecknar samarbetsavtal med Svenska Rallyt

Regionstyrelsen fattade på tisdagens sammanträde beslut om att teckna ett samarbetsavtal med Svenska Rallyt AB.
Region Värmland har i uppdrag att arbeta med att profilera och marknadsföra Värmland för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Målet är att stärka bilden av Värmland så att det blir lättare att attrahera såväl besökare som boende och företag. Utvecklingen av evenemanget Svenska Rallyt är också en viktig del i destinationsutvecklingen av länet då tävlingen bidrar till ökad omsättning inom besöksnäringen.

– Ur ett värmländskt perspektiv är Svenska Rallyt unikt då det är det enda evenemang i sitt slag i Värmland som ger oss möjlighet att nå ut med ett budskap i hela världen, säger Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

Beslutet innebär att regionen beviljar 6 050 000 kronor till Svenska Rallyt AB för perioden 2020-2022. Utbetalningen följer en stegmodell där 1 750 000 kronor utbetalas 2020, 2 000 000 kronor 2021 och 2 300 000 kronor 2022.

Regionens medarbetare ska erbjudas möjligheter till hållbart resande

Region Värmlands medarbetare kommer att erbjudas möjligheter till förmånsbil, förmånscykel och rabatterad kollektivtrafik. Detta efter regionstyrelsen beslutat att godkänna förslaget om "Hållbart resande".
Erbjudandet skapar mervärde för regionens medarbetare samtidigt som det underlättar för dem att minska sin klimatpåverkan och resa hållbart. Paketet ska erbjudas samtliga medarbetare som har en tillsvidareanställning samt förtroendevalda som förväntas ha fast årsarvode om minst 40 procent under erbjudandets löptid.

Föreslår oförändrad skattesats

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att skattesatsen ska vara oförändrad under 2020 och ligga kvar på 11,68 kronor per skattekrona.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen