Region Värmland / Nyhetsarkiv / Projekt ska rädda Finnskogens berättelser för framtiden

Projekt ska rädda Finnskogens berättelser för framtiden

Klarälvdalens folkhögskola har fått projektmedel för att samla in nya berättelser om Finnskogens natur och kultur.– Det är en viktig satsning för att uppmärksamma och bevara Finnskogskulturen, säger Lisa Carlsson, projektledare för Skogsliv.

Syftet med det treåriga projektet Skogsliv är att samla in, bevara och förmedla nya berättelser om Finnskogens natur- och kulturhistoria, med särskild vikt på kvinnors liv och erfarenhet kring hållbara levnadssätt. Tanken är att projektet även ska skapa förutsättningar för ökad företagsamhet, hållbar tillväxt i den lokala besöksnäringen, samt stärka självkänslan i Finnskogsområdet.

– Vi är glada och tacksamma att projektet Skogsliv blivit beviljat och vi ser fram mot att lyfta och utveckla berättelser från Finnskogen på nya och kreativa sätt, säger projektledaren Lisa Carlsson.

Arbetet med att samla in dessa berättelser kommer att ske i form av studiecirklar. Dessutom kommer Klarälvdalens folkhögskola, som drivs av Region Värmland, att under hösten 2021 starta en skogsguideutbildning där deltagarna under sin studietid lär om Finnskogens historia för att senare kunna verka som en tillgång till Finngårdarna med omnejd.

För att kunna genomföra projektet har Klarälvdalens folkhögskola fått projektstöd från Europeiska Landsbygdsfonden och medel från Leader genom växtlust Värmland. Projektet sker i samverkan med Värmlands museum, Finnskogscentrum, Studiefrämjandet, Karlstads Universitet, Torsby och Sunne kommuner. Involverade i projektet är även Finngårdar, andra offentliga resurser, konstnärer, berättare och ideell sektor.

– Det är många som är involverade i Skogsliv och som bidragit till att projektet blev så gediget och omfattande, säger Lisa Carlsson.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen