Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade i samband med tisdagens sammanträde bland annat beslut om överlåtelse av Vårdcentralen Grums och tillförordnad regiondirektör.

Ja till överlåtelse av Vårdcentralen Grums

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att Vårdcentralen Grums ska överlåtas till vårdgivaren Capio. Vårdcentralen har sedan några år tillbaka haft utmaningar vad gäller bemanning och ekonomi. Detta har sin tur påverkat möjligheterna att erbjuda patienterna god tillgänglighet och kontinuitet i kontakterna med vården.

Capio driver redan en vårdcentral i Vålberg samt en filial till denna i Grums och har visat intresse för att ta över Region Värmlands verksamhet i Grums. Beslutet innebär att Vårdcentralen Grums, exklusive familjecentral med barnavårdscentral (BVC), mödrahälsovård (MHV) och ungdomsmottagning, upphör i Region Värmlands regi och överlåts till Capio inom lagen om valfrihetssystem (LOV).

Övertagandet är konkurrensutsatt med de lokala privata aktörer som finns i Värmland. Ingen av de övriga aktörerna har varit intresserade av att överta regionens verksamhet i Grums. Övertagandet kan därför ske inom ramen för det regelverk om konkurrensutsättning för överlåtelse av vårdcentral som dåvarande landstingsfullmäktige fastställde 2012.

Peter Bäckstrand blir tillförordnad regiondirektör

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att utse Peter Bäckstrand, i dag HR-direktör, till tillförordnad regiondirektör till dess att en ny regiondirektör är på plats.

Positiv månadsrapport

Region Värmlands ekonomiska resultat till och med november ser positivt ut. Verksamhetsresultatet så långt är 110,9 miljoner kronor vilket är 54,2 miljoner mindre än budgeterat.

Vårdcentralen Herrhagen flyttas till Inre hamn i Karlstad

Vårdcentralen Herrhagen har växt ur sina lokaler. Under de senaste åren har antalet listade patienter till vårdcentralen dessutom ökat stadigt. Lokalerna har anpassats i omgångar men har nått ett läge där en utökning behöver göras. Nuvarande lokaler är i grunden ombyggda lägenheter som inte är anpassade för en vårdverksamhet med den planerade storlek som nu är aktuell.

Behovet för en vårdcentral med 10 000 listade patienter har identifierats till 1 600 kvadratmeter. En fastighet, med tillräckligt stor vakant yta för en anpassning till en vårdcentral och som kan täcka det behovet, har hittats i Inre hamn. På tisdagen fattades beslut om att vårdcentralen ska flyttas.

Den nya lokalen innebär en högre hyreskostnad men skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och att erbjuda en god vård.

Specialisttandvården ska samlas i gemensamma lokaler

Specialisttandvårdsklinikerna för pedodonti (barn- och ungdomstandvård), protetik (bettrehabilitering), endodonti (rotbehandling) och parodontologi (tandlossning) finns i dag på olika ställen i Karlstad. Nu ska dessa samlas i gemensamma lokaler.

Sedan tidigare finns klinikerna för pedodonti och protetik i lokaler i Haga. Samtliga verksamheter behöver nya lokaler och en inhyrning har förberetts som gör det möjligt att samla verksamheterna i lokalerna i Haga. Dessutom kommer en viss utökning av verksamhetsytorna att kunna göras.

Hyreskostnaden beräknas kunna hanteras inom befintlig ram för hyreskostnader hos Regionfastigheter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen