Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet

Kollektivtrafiknämnden i korthet

När kollektivtrafiknämnden sammanträdde på onsdagen fattades bland annat beslut om att tilldela Vy Tåg AB den upphandlade regionala tågtrafiken i Värmland.

Vy kör regionaltågen i Värmland från december 2020

Kollektivtrafiknämnden har beslutat tilldela Vy Tåg AB den upphandlade regionala tågtrafiken i Värmland. Trafikavtalet träder i kraft i december 2020 och gäller för åren 2020-2030. Vy tilldelas avtalet efter en utvärderingsprocess där bolaget haft det mest förmånliga anbudet.

– Tågtrafiken är ett av grundfundamenten i den värmländska kollektivtrafiken så det känns mycket tillfredsställande att vi nu har en lösning för kommande avtalsperiod, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Jesper Johansson.

Vy har kört tågtrafiken i Värmland sedan december 2009, tidigare under namnet Tågkompaniet AB.

– Vi står vi inför en period av stora infrastrukturförändringar och förbättringar bland annat på Värmlandsbanan. Det känns nu bra att kunna tilldela tågtrafiken med ett antal förbättringar som också kan påverka våra resenärer positivt, säger Per Sidetun, trafikchef tåg i Region Värmland.

Avtalet omfattar tio år (nio år med optionsrätt på ett tionde år) och trafikstarten är den 13 december 2020.

Avtalet omfattar i huvudsak driften av den regionala tågtrafiken i Värmland, inklusive bemanning ombord med lokförare och tågvärdar, driftledning, störningshantering samt akut ersättningstrafik, övriga servicetjänster som exempelvis servering ombord.

Planering av trafiken kommer att utföras i närmare samarbete med Kollektivtrafikenheten i Region Värmland.

Avtalet tecknas först när tiden för avtalsspärr löpt ut.

Nytt trafikavtal för färdtjänsten i Karlstad

Sex företag tilldelas trafikavtal för färdtjänsten i Karlstad kommun. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sitt sammanträde på onsdagen.

Avtalet gäller från 1 juli 2020 till 31 augusti 2022, med möjlighet till ett års förlängning. De som får trafikavtal efter upphandling har alla erfarenhet av färdtjänst i Karlstads kommun eller i Värmlandstrafiks servicetrafik.

Företagen är:

  • Miljötaxi i Karlstad AB (15 fordon).
  • Företagssupport i Karlstad handelsbolag (5 fordon).
  • AB Trendtaxi, (2 fordon).
  • Shariati Taxi AB (1 fordon).
  • Skoghall Hammarö Taxi (1 fordon).
  • Badr Taxi AB (1 fordon).

Den totala kostnaden för upphandlade transportörsavtal har uppskattats minska med cirka två procent vilket motsvarar cirka 500 000 kronor på årsbasis räknat på 2019 års produktion. Kostnaden för färdtjänst finansieras i slutändan av berörd kommun, i detta fall Karlstads kommun.

Avtal med trafikföretag kan tecknas först efter att avtalsspärren löpt ut. Avtalsspärren gäller i 10 dagar.

Dyrare att resa utan biljett

Kollektivtrafiknämnden vill att tilläggsavgiften för den som reser utan giltig biljett med Värmlandstrafik eller Karlstadsbuss höjs. Förslaget, som ska godkännas av Transportstyrelsen, är att avgiften höjs från dagens 800 kr för Värmlandstrafik och 600 kronor för Karlstadsbuss till samma pris för båda, 1 200 kronor.

För Värmlandstrafiks del har nuvarande nivå på tilläggsavgiften varit konstant sedan 2007. Karlstadsbuss justerades senast 2010. Prisutvecklingen från 2010 till 2019 har varit cirka 40 procent. Kollektivtrafiken i Värmland går varje år miste om intäkter till följd av resenärer som reser utan giltigt färdbevis eller felaktig användning av biljetter till reducerat pris.

Kontakt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen