Region Värmland / Nyhetsarkiv / Ny modell för stöd till företagsstödjare

Ny modell för stöd till företagsstödjare

För att skapa ökad tydlighet och långsiktighet inför Region Värmland en ny modell för finansieringen av de aktörer som arbetar med stöd till företag.

Det finns många olika sorters stöd till företag och innovatörer i Värmland. Olika aktörer är specialiserade på olika delar av kedjan, från idé till när det är dags att låta nästa generation ta över företaget eller avveckla det. Flera av dessa aktörer är i sin tur finansierade genom Region Värmland.

Detta stödsystem har uppfattats som svåröverskådligt och svårt att orientera sig i för de personer som önskar hjälp. Dessutom antogs det att EU:s strukturfondsmedel – som i stor utsträckning används som projektmedel till aktörerna – skulle minska för perioden 2021–2027.

Med de två utgångspunkterna fick kommunalförbundet Region Värmland i uppdrag att se över vilka aktörer regionen i första hand ska stödja.

– Resultatet har blivit en modell med tre delar: kvalitetssäkring, prioritering och finansiering, förklarar den regionala utvecklingsnämndens ordförande Stina Höök.

Kvalitetssäkringen går ut på att alla aktörer som får finansiering från Region Värmland regelbundet ska delta i möten och svara på enkäter utifrån en rad kvalitetsparametrar. Det kan handla om aktörens roll i systemet och om den arbetar utifrån regionala mål och strategier. Syftet med kvalitetssäkringen är att hjälpa aktörerna att utvecklas och bli bättre och på det sättet utveckla hela stödsystemet. Målet är att det ska bli effektivare och mer ändamålsenligt för dem med företagsidéer, innovationer och företag.

Prioriteringen handlar om att vikta aktörernas betydelse i detta stödsystem. Region Värmland kommer då att ta avstamp i den regionala utvecklingsstrategin, Värmlandsstrategin, och de behov och utmaningar som samhället och näringslivet står inför. Utöver det tittar Region Värmland på ytterligare sex utgångspunkter. Det handlar bland annat om vilken roll aktören kommer att spela i företags- och innovationsstödsystemet och hur viktig aktören är för någon av de värmländska specialiseringarna, till exempel bioekonomi.

Finansieringen kan liknas vid en trappa där första steget är att projektfinansiering. Nästa steg är projektfinansiering tillsammans med ett samarbetsavtal. Översta steget är basfinansiering och projektbidrag kopplat till ett samarbetsavtal.

Samarbetsavtalen tecknar Region Värmland med ett urval av prioriterade aktörer. Avtalen är till för att tydliggöra roller och ansvar i systemet och för skapa en större långsiktighet i relationen mellan Region Värmland och aktörerna. Att en aktör får basfinansiering innebär dock inte att den är mer prioriterad än någon annan aktör som har tecknat samarbetsavtal med regionen.

– Nu har vi tagit beslut om själva modellen. Nästa steg blir att börja tillämpa den och göra de prioriteringar som behövs, säger Stina Höök.

Kontakt

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen