Region Värmland / Nyhetsarkiv / Förändringar inom ambulanssjukvården

Förändringar inom ambulanssjukvården

Förändringar föreslås inom ambulanssjukvården.Syftet är att optimera resurserna och effektivisera akutberedskapen i hela länet.

Varje år utför ambulanssjukvården drygt 45 000 uppdrag i hela Värmland. Verksamheten omfattar tolv ambulansstationer och är uppbyggd för att möta de behov som demografi och geografi ställer.

– Precis som med all annan hälso- och sjukvård ska ambulanssjukvården vara jämlik och behovsanpassad. I vårt fall innebär det att vi arbetar för att nå så många värmlänningar som möjligt inom 20 minuter vid prio 1-larm. För att göra det behöver vi ständigt se över vår organisering och ibland omfördela resurser där vi märker att vi kan bli effektivare, säger Christer Lagerberg, till förordnad verksamhetschef för ambulanssjukvården.

Med anledning av det föreslås två förändringar:

Nuvarande ambulansstation i Munkfors flyttas till Deje i september

Just nu pågår bygget av en ny ambulansstation i Råda, vilken ersätter dagens station i Hagfors efter sommaren. I syfte att optimera akutberedskapen i upptagningsområdet flyttas befintlig station i Munkfors till Deje.

– Stationen i Hagfors är föråldrad och ger ingen bra arbetsmiljö. Den nya i Råda möjliggör bättre utlarmningstider och tillsammans med att vi flyttar Munkfors till Deje och stärker dygnstillgängligheten kommer fler patienter att nås inom 20 minuter vid prio 1-larm. 

–  Deje blir en satellitstation där medarbetarna inleder och avslutar arbetspasset i Råda, men jobbar med Deje som bas. Vi har samma upplägg med satellitstationer i Arvika och Charlottenberg samt Torsby och Likenäs och det fungerar väldigt bra på de platserna, säger Christer Lagerberg.

Omfördelning av resurser i Filipstad från sommaren

I dagsläget finns två dygnsambulanser vid stationen i Filipstad. Avvägt mot parametrar som antal larm, nyttjandegrad nattetid och demografiska förutsättningar kommer den ena ambulansen att köras förslagsvis mellan klockan 08 och klockan 23. Den andra kommer fortsatt att vara dygnsambulans.
Resurser kommer i stället att läggas på att utveckla samarbetet med SOS Alarm som Region Värmland inledde för ett drygt år sedan. Genom att ambulanssjuksköterskor arbetar jämsides med SOS Alarms operatörer har antalet rena ambulansuppdrag kunnat reduceras.

– Involvering av hälso- och sjukvårdskompetens tidigare i larmkedjan har gett bättre träffsäkerhet kring när vi ska larma ut en ambulans och när annan resurs är bättre lämpad. När vi frigör ambulansresurser nattetid kan vi stärka vår bemanning hos SOS Alarm och på så vis utveckla samarbetet och effektivisera larmkedjan ytterligare.

Detta är ett förslag som ska beslutas politiskt inom hälso- och sjukvårdsnämnden inom kort.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen