Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmlands folkhögskolor går över till distansundervisning

Region Värmlands folkhögskolor går över till distansundervisning

Från och med i morgon onsdag går Region Värmlands fem folkhögskolor över till distansundervisning efter regeringens rekommendation. Beslutet berör omkring 800 studerande och 100 lärare.

På tisdagen gick regeringen ut med en rekommendation att Sveriges samtliga högskolor, gymnasier och vuxenutbildningar går över till distansundervisning. Folkhögskolor räknas som vuxenutbildningar och Region Värmland driver fem stycken med undervisning på tio platser runt om i länet.

– Vi har under en tid förberett vår skolverksamhet på att en sådan rekommendation skulle komma, säger Pär Blomquist, områdeschef med ansvar för folkhögskolorna.

Region Värmlands beslut innebär att den absoluta merparten av studerande åker hem och deltar i distansundervisning därifrån. En del elever har under studietiden ingen annan bostad än internatet på skolan och de kommer att bo kvar.

Lärarna kommer att arbeta på skolorna och med tekniska hjälpmedel bedriva undervisningen därifrån.

– Rektorerna och lärarna kommer nu att ta hand om kontakterna med eleverna och se till att undervisningen blir så bra som omständigheterna tillåter. Vi hoppas så klart att vi snart kan återgå till ett normalläge igen, säger Pär Blomquist.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen