Region Värmland / Nyhetsarkiv / 15 miljoner för att drabbade företag ska kunna ställa om

15 miljoner för att drabbade företag ska kunna ställa om

Region Värmland avsätter 15 miljoner kronor för att stötta länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Region Värmland har också beslutat om insatser som kan rusta näringslivet på sikt.

Onsdagen den 29 april fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om så kallade omställningscheckar, med stor politisk enighet. Det innebär att Region Värmland avsätter 15 miljoner kronor till småföretagare som påverkas av corona.

– Vi har tusentals innovativa och engagerade små företag i Värmland som står för en stor del av länets skatteintäkter. För mig är det en självklarhet att vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dem. Vår målsättning är att fler företag ska överleva krisen genom stöd till omställning, säger Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Företagen kan ansöka om max 150 000 kronor för utbildningsinsatser eller externa konsultinsatser som minskar företagets sårbarhet. Checken kan bland annat gå till strategier för omställning, utveckling av virtuella tjänster eller arbete för nya nischer, affärsområden eller samarbeten. Region Värmland står för 80 procent av summan företaget ansöker om.

– Exempelvis kan den hårt drabbade besöksnäringen få stöd att nischa sig mot en nordisk marknad och därmed behålla en del av intäkterna för sommarsäsongen. Många går på knäna och ekonomiskt stöd i kombination med värmländsk driftighet kan mildra effekterna, säger Åsa Johansson (S) vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Omställningscheckarna omfattar företag i hela Värmland med 0–49 anställda. Ansökan öppnar den 1 maj och håller öppet till och med 30 september. Mer information finns på regionvarmland.se/foretagsstod

Omställningsråd på gång

Under sitt möte diskuterade den regionala utvecklingsnämnden även åtgärder som kan komma näringslivet till nytta på lång sikt.

I

 närtid 

planerar

 man 

att 

starta upp ett omställningsråd i bred samverkan med 

andra aktörer.

Rådet ska samla berörda parter och driva på insatser som verkar för en positiv utveckling.

– Vi behöver balansera direkta och akuta insatser med långsiktiga, för det kommer en tid efter corona. Omställningsrådet är ett sätt att gå kraftfulla ur krisen och satsa på områden som är viktiga för Värmlands framtid, säger Stina Höök.

Kontaktpersoner

Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden
070-273 70 50, stina.hook@regionvarmland.se

Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
070-880 71 53, asa.b.johansson@regionvarmland.se

Björn Eiderbrant, näringslivsutvecklare
072-59 70 630, bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se

Övriga beslut i den regionala utvecklingsnämnden

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen