Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade kultur- och bildningsnämnden bland annat om att göra avsteg från reglerna för att studieförbunden inte ska drabbas så hårt av coronapandemin.

Avsteg från regler för studieförbundens skull


Coronapandemin har gjort det svårt för studieförbundet att genomföra sina kurser och arrangemang som vanligt sätt, även om de i stor utsträckning har ställt sin verksamhet. Det betyder att om man på vanligt sätt utgår från 2020 års resultat för att beräkna bidragen för 2021 kommer studieförbunden få betydligt lägre bidrag. Samma sak gäller ungdomsorganisationerna. Därför beslutade kultur- och bildningsnämnden på tisdagen att när man räknar ut bidraget för 2021 ska man utgå från 2019 års underlag.


Nya riktlinjer för verksamhetsbidrag till studieförbund

Kultur- och bildningsnämnden beslutade på sitt möte att anta nya riktlinjer för verksamhetsbidragen till studieförbund. 

Syftet har varit att 

skapa ett regelverk och en fördelningsmodell som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och statens syfte med folkbildningen

Den nya modellen utgår från volymer 

av studietimmar 

och unika deltagare 

och kommer att innebära 

viss förändring av bidragstilldelningen till respektive studieförbund. Därför kommer 

övergångsregler gälla under 2021 då 

fördelningen till 50 procent sker efter de nya reglerna och till 50 efter de gamla reglerna.


Skrivelse om mobilitetsstöd

D

e tre storstadsregionerna 

har tagit fram 

en egen modell för 

ersättning för folkhögskoleelever. Det är något 

som 

kultur- och bildningsnämnden i egenskap styrelse för folkhögskolorna

 kommer att få 

stora 

konsekvenser för 

enskilda folkhögskolor

,

 för andra regioner

 och för elevers 

fria rörlighet

. Därför beslutade 

nämnden på onsdagens sammanträde 

att anta 

en skrivelse 

till Sveriges 

k

ommuner och 

r

egioner (SKR

) med krav på 

det genomförs en opartisk 

utredning och att det tas fram en ny nationell modell

.


Kontakt

Elisabeth Kihlström


Regionråd, KD


Ordförande kultur- och bildningsnämnden


Region Värmland


elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se


+46 70-550 56 65


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen