Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Kultur- och bildningsnämnden i korthet

Vid sitt sammanträde på tisdagen behandlade kultur- och bildningsnämnden bland annat att folkhögskolorna kan återgå till närstudier och att pandemieffekterna inom nämndens område ska utredas.

Folkhögskolornas återgår till närstudier

I och med att restriktionerna för gymnasie- och vuxenutbildningarna lättas har Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd beslutat att låta dess fem folkhögskolor återgå till undervisning på plats på skolorna, så kallad närundervisning.
– Det är dock av största vikt att man fortsätter att respektera Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för att förhindra smittspridning. Hur verksamheten praktiskt ska bedrivas och vilka anpassningar som måste göras är upp till varje folkhögskola att besluta, säger nämndens ordförande Elisabeth Kihlström.
Det innebär att även folkhögskolorna nu med försiktighet kan återgå till att genomföra viss undervisning på plats under sommaren och inför höstterminen.

Åtgärder för att möta pandemieffekter ska utredas

Kultur- och bildningsnämnden vill få en bild av vilka effekter coronapandemin har fått inom sitt område. Därför beslutade den på tisdagen att ge regiondirektören i uppdrag att utreda det. Utredningen ska fokusera på kulturområdet, folkhälsa och folkbildning. I uppdraget ingår också att analysera de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och att presentera förslag på åtgärder för att möta de negativa effekterna av den. Resultatet ska rapporteras till nämnden på dess sammanträde 1 september.

Politiskt initiativ från Socialdemokraterna om kultur- och föreningsjour

Socialdemokraterna har i ett politiskt initiativ yrkat på att en kultur- och föreningsjour ska upprättas för Region Värmland, att en pott till kultur- och föreningsstöd på tio miljoner kronor ska upprättas och att ett regelverk för ett sådant stöd ska tas fram. 
Förvaltningen har svarat det pågår en rad kommunikationsinsatser som når en betydande del av det värmländska kulturlivet och att de åtgärder som vidtagits med anledning av coronakrisen är tillräckliga för att ge råd och stöd till de kulturföreningar som efterfrågar det, utan att en särskild jour inrättas. 
Kultur- och bildningsnämnden beslutade att initiativet om en jour därmed var besvarat. När det gäller en pott slår nämnden fast att det är regionstyrelsen som fattar sådana beslut. Den menar också att man bör utreda behoven – se beslutet ovan – innan en viss summa kan slås fast. 


Kontakt
Elisabeth Kihlström
Regionråd, KD
Ordförande kultur- och bildningsnämnden
Region Värmland
elisabeth.kihlstrom@regionvarmland.se
+46 70-550 56 65

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen