Start / Politik / Diarium och arkiv

Diarium och arkiv

I Region Värmlands diarium förs register över allmänna handlingar. Syftet med registrering är att hålla ordning på upprättade och inkomna handlingar till myndigheten.

Allmänna handlingar

Som invånare har du rätt att ta del av i princip alla handlingar och uppgifter som finns hos Region Värmland. Detta är bestämt i grundlagen (Tryckfrihetsförordningen) genom den så kallade offentlighetsprincipen.

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, video- eller bildupptagningar.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lag är en handling allmän när den förvaras hos en myndighet. En handling kan antingen vara inkommen till eller ha upprättats hos en myndighet.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Kontakta diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över allmänna handlingar som kommer in till, skickas ut från eller upprättas av myndigheten. Syftet med registrering är att hålla ordning på handlingar och övrig information.

Region Värmland har ett centralt diarium och en central posthantering på Regionens Hus. Hit kommer all post, e-post pch fax som ska till Region Värmland. Region Värmland har även diariestationer på sjukhusen i Arvika och Torsby samt på Arkivcentrum. De hanterar de handlingar som är direkt adresserade till de angivna verksamheterna.

Om du vill ta del av handlingar är du välkommen att e-posta eller ringa till oss. Region Värmlands diarium finns i Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad.

Öppettider

Måndag - torsdag klockan 08.00-16.00 och fredag klockan 08.00-15.30.

Telefon

010-831 43 25
010-831 42 08

Fax

054-15 19 66

E-post

region@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen