Start / Politik / Samverkansorgan / Rådet för idéburna organisationer

Rådet för idéburna organisationer

Rådet för idéburna organisationer är ett övergripande samverkansorgan mellan Region Värmland och idéburna organisationer i Värmland, grundat på ett samverkansavtal . Rådet är knutet till regionstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och Civilsamhället genom personer som är utvalda från Nätverk Värmlands idéburna.

Vilka är med?

Region Värmland representeras av fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och utvecklingsledare Civilsamhället deltar inom sina uppdrag. Nätverket Värmlands Idéburna har sex ledamöter.

Politiker

 • Elisabeth Kihlström (KD), Ordförande Kultur och Bildningsnämnden
 • Erik Olsson (S), Kultur och Bildningsnämnden
 • Marianne Utterdahl (SIV), Hälso och Sjukvårdsnämnden
 • Margareta Nisser Larsson (M), Kollektivtrafiknämnden
 • Åsa Johansson (S), Regional Utvecklingsnämnden

Nätverk Värmlands idéburna

 • Bosse Dalmo, Studieförbundet Vuxenskolan
 • Lena Olsson, Svenska Kyrkan Karlstad Stift
 • Monica Ekström, Brottsofferjouren
 • Stefan Lundmark, Studieförbundet Bilda
 • Jan Elofsson, Civilisationen
 • Anna Tyrén, Coompanion

Tjänstepersoner från Region Värmland

 • Peter Bäckstrand, regiondirektör
 • Pia Augustsson, utvecklingsledare civilsamhället/processledare, Överenskommelsen Värmland
 • Elisabeth Ehne, sekreterare

Sammanträdesdatum 2021

 • 11 februari
 • 29 april
 • 2 september
 • 9 december

Om samverkan med idéburna organisationer

Läs mer på sidan Samverkan med idéburen sektor

Minnesanteckningar 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen