Till startsidan
Start / Politik / Samverkansorgan / Samverkan med idéburen sektor

Samverkan med idéburen sektor

Region Värmland har under många år haft goda relationer med de idéburna organisationerna. För att ytterligare stärka samarbetet har en regional överenskommelse tagits fram - Överenskommelsen Värmland.

Konferensen Folkhälsa där du är – årlig konferens om Överenskommelsen Värmland

Den årliga konferensen om Överenskommelsen Värmland, har i år en bred målgrupp och två olika spår:

 • Idéburen sektor i Värmland – för dig som har intresse för idéburen sektor och Överenskommelsen Värmland.
 • Folkhälsa i Värmland och i Sverige – för dig som vill veta mer om vad som är aktuellt inom folkhälsa just nu.

Under eftermiddagen fortsätter programmet med gemensam workshop och politikerpanel.

Konferensen ges onsdag 26 april klockan 8:30–9:30
på Karlstad CCC.

Vi vänder oss till dig som på olika sätt arbetar med folkhälsa, vill veta mer om folkhälsoarbete eller är intresserad av Överenskommelsen Värmland.

Ingen deltagaravgift tas ut. Anmäl dig senast 13 april.

Mer information och länk till anmälan finns här.

Vision

Ett Värmland där samverkan och dialog skapar livskraftiga och innovativa samarbeten.

Syfte

Överenskommelsen Värmland är en avsiktsförklaring med syftet att
möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland. Genom
Överenskommelsen Värmland skapas goda förutsättningar för ett
hållbart samhälle som bygger på delaktighet och skapar förtroende
och kunskap om varandras unika uppdrag.

Överenskommelsen vill:

 • Synliggöra idéburen sektor och öka förståelsen för dess bidrag
  till samhällsutvecklingen.
 • Stärka samverkan mellan Region Värmland och idéburen sektor
  samt mellan aktörerna inom idéburen sektor.
 • Vidareutveckla den stabila och hållbara plattformen för att möta
  samhällsutmaningarna.
 • Öka mångfalden av aktörer inom Överenskommelsen så att den
  är representativ för Värmland.
 • Gemensamt och med samlade krafter möta
  samhällsutmaningarna och bidra till en hållbar utveckling och
  ökad livskvalitet i Värmland och för värmlänningarna.

En levande demokrati präglas av engagemang och ansvarstagande.
Den idéburna sektorns självständighet bidrar till att skapa hållbar
utveckling genom mångfald och långsiktighet. I Värmlandsstrategin
lyfts idéburen sektor fram som en del av det regionala ledarskapet
där olika aktörer behöver samverka med varandra för att uppnå
visionen ”Ett hållbart Värmland som förändrar världen”.

Dokument

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?