Geniuspriset 2022

Geniuspriset 2022

Vem vinner Geniuspriset 2022? Det bestämmer du genom att nominera en värmländsk organisation som du tycker gör skillnad för jämställdheten. Vinnaren utses av en jury och presenteras på Genius 2022.

Geniuspriset instiftades för att uppmärksamma och höja statusen för arbetet inom jämställdhetsområdet i Värmland. Utmärkelsen tilldelas myndighet, företag, offentlig- eller annan organisation som arbetar medvetet, långsiktigt och gärna nytänkande för att öka jämställdheten i och/eller utanför sin organisation.

Kriterier

Organisationen ska ha sitt säte i Värmland. Politiska partier, tidsbegränsade projekt eller kampanjer kan inte tilldelas priset. Arbetet ska bidra till hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Det ska visa på goda kvantitativa och/eller kvalitativa effekter/resultat, bygga på långsiktighet och vara en del av den ordinarie verksamheten. Nytänkande är meriterande.

Nominera

Nomineringen är nu stängd. Vinnaren presenteras på Genius 2022.

Jury

Årets jury består av sakkunniga representanter för organisationer som gör stora insatser för jämställdheten.

Clara Berglund

Clara Berglund

Clara är generalsekreterare för kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges kvinnolobby samt ordförande och senior konsult för Forum Jämställdhet AB som årligen arrangerar Sveriges största jämställdhetskonferens med samma namn. Hon har arbetat med jämställdhetsinteg-rering och jämställdhetsbudgetering i över 10 års tid. Hon sitter i jämställdhets-myndighetens insynsråd och har ingått som expert i flera statliga utredningar, senast Kommissionen för jämställda livsinkomster. Hon är också gender coach till Försvarsmakten.

LG Engsteröm

Lars-Gunnar Engström

Lars-Gunnar arbetar som senior utredare på Jämställdhetsmyndighetens analys- och uppföljningsavdelning, med huvudfokus det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämställd hälsa men även det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Han var tidigare universitetslektor i socialt arbete och har bland annat forskat om jämställdhet inom räddningstjänsten. Han har även ingått som expert i utredningarna Kommissionen för jämställda livsinkomster och Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida.

Tove Dahlgren

Tove Dahlgren

Tove är vice vd på Allbright och en anlitad utbildare i frågor om praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon är statsvetare specialiserad inom genusvetenskap och jämställdhetsintegrering och har vid flera tillfällen medverkat som expert och debattör i nationell media.Shahab Ahmadian

Shahab Ahmadian

Shahab har arbetat på organisationen MÄN:s kansli sedan 2014 i projekten Fatta Man och Mannen Myten. Han har en bak-grund som journalist där han var engag-erad i att lyfta röster i utanförskap. För att motverka sexism, homofobi och rasism som växer i takt med antidemokratiska krafters framfart anser han att vi behöver en enad intersektionell gräsrotsrörelse med en gemensam vision.

Rosi Hoffer

Rosi Hoffer

Rosi Hoffer har under nio år lett Tillväxtverkets arbete med jämställd regional tillväxt och koordinerar nu ett uppdrag om hållbar regional utveckling – som stärker hållbarhetsarbetet och runt om i Sveriges regioner. Rosi tror att tydligt ledarskap, tillit till processen och att alltid lyfta likvärdiga villkor för kvinnor och män är vägar framåt för jämställd utveckling och tillväxt.


Maroun Aoun

Maroun Aoun

Maroun har jobbat inom Almi företags-partner i 16 år på ledande positioner. Idag ansvarar han för samhällskontakter, partnerskap och fokusgrupper. Han var tidigare vd för stiftelsen IFS, Internationella företagar-föreningen i Sverige, under många år. Han sitter också med i juryn för priset Årets nybyggare, innovationspriset SKAPA och IVA:s 100-lista.


Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik är Sverigechef på Löfbergs som vann Geniuspriset 2019. Tillsammans med kollegorna i koncernledningen och andra arbetar Fredrik aktivt med att göra Löfbergs till en mer jämställd och inkluderande organisationen, något han är övertygad om gör Löfbergs smartare och mer lönsamma.Tidigare vinnare

Kafferosteriet Löfbergs tilldelades Geniuspriset 2019 för sitt fina arbete för social hållbarhet i den egna organisationen och världen omkring. De har integrerat inkludering och social hållbarhet i sin affär och gjort det till en del av affärsutvecklingen. 

Geniuspriset

Löfbergs tar emot Geniuspriset 2019

Om Geniuspriset

Geniuspriset är instiftat av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att uppmärksamma och höja statusen för arbetet inom jämställdhetsområdet i Värmland. Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av sakkunniga. Priset delas ut under konferensen Genius.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen