Seminarieserie - Hållbart företagande

Vill du få bättre kännedom om din resursförbrukning, öka värdet på ditt företag och stärka din konkurrenskraft? Delta på ”Hållbart företagande” tillsammans med IUC Stål & Verkstad och Paper Province. Projekt Miljödriven tillväxt i Värmland bjuder in företagare till tre gemensamma träffar samt personlig vägledning, under seminarieseriens gång, med erfarna miljökonsulter.

Träff 1 – Varför hållbarhetsfrågor?

Du lär dig om hur du kan framtidssäkra ditt företag. Bli en attraktivare arbetsgivare, stärka dina kund­relationer och din konkurrenskraft. Bli bättre på att kommunicera det du faktiskt gör för att vara ett mer hållbart företag.

Träff 2 – Hur jobbar jag hållbart?

Du ges praktiska tips om var du kan plocka lågt hängande frukter. Vi förbereder dig för att göra en genomlysning av företagets resurser och hur de kan nyttjas smartare. Vi pratar om det stöd du kan få från det offentliga för att genomföra omställningar.

  • 14 september klockan 14.00 (ny tid), Gåsgruvan/SMAmineral, Filipstad

Träff 3 – Hur blir mitt företag mer konkurrenskraftigt och utvecklingsbenäget?

Det mångkulturella, agila och innovativa företaget – vikten av att arbeta med jämställdhet och mångfald för att vara ett konkurrenskraftigt företag.

Övrig information

Seminarieserien är kostnadsfri. (Dock utgår en avgift om du anmäler dig och uteblir.)
Du kan välja ett eller flera tillfällen.

Anmäl dig till vår projektledare Maria Lindeberg,
maria.lindeberg@regionvarmland.se eller 010-833 11 18

EU's logga med texten: Europeiska uniionen, europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen