Till startsidan

Grön omställning

Vill ni utveckla er verksamhet för en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling för en bättre miljö? Vi har kallat det grön omställning att (utveckla ett företag för att) göra företaget, dess produkter och tjänster mer hållbara. Affärsutvecklingscheckar ger mindre företag möjlighet att ta in extern kompetens för att åstadkomma en högre konkurrenskraft.

Stödet kan sökas för:

 • Köp av tjänst.
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska alltså vara en ny kompetens till företaget).

Checken kan exempelvis användas till:

 • En förstudie för att genomföra en cirkulär affärsmodell.
 • En eller flera livscykelanalyser för era produkter eller tjänster.
 • Utveckla en ny produkt eller tjänst som innebär att en cirkulär modell kan tillämpas eller en mer klimatsmart och miljövänlig lösning.
 • Utforma en affärsmodell som innebär klimatsmartare eller miljövänligare produkter eller tjänster.
 • Utveckla produkter och tjänster som innebär att fossil energi fasas ut.
 • Energikartläggning.
 • Kartläggning av transporter för att nå en effektivare transport-/logistiklösning.
 • Utveckla teknik som innebär energieffektivare lösningar.

Checken kan inte gå till:

 • Löpande driftskostnader.
 • Materialinköp eller investeringar som har bestående värde.
 • Enbart köp av befintliga lösningar.
 • Patentansökningar.
 • Produktion av innehåll till webbplatser.
 • Arbetsinsatser av egen personal.
 • Generell kompetensutveckling.
 • Resor.
 • Marknadsföring.

Informera om EU-finansiering

Under tiden som stödinsatsen pågår ska du som stödmottagare informera om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom att:

 1. Informera om att ni arbetar för hållbar utveckling och för detta får stöd från Europeiska unionen, och
 2. Sätta upp minst en affisch med information stödet från Europeiska unionen på en plats som är tydligt synlig för personalen och för besökare till företaget,
 3. De som medverkar i projektet har fått information om stödet från Europeiska unionen.

Logotyp

Logotypen ska användas i material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra ert arbete. Det gäller exempelvis på webbplatsen, på er arbetsplats och eventuellt material som produceras i detta arbete.

Exempel på material där logotypen ska finnas med är broschyrer, affischer, PowerPoint-presentationer, annonser och filmer.

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp består av:

 • Europeiska unionens flagga.
 • Texten Europeiska unionen.
 • Texten Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det finns två olika varianter av logotypen:

 • Flagga till vänster med text till höger.
 • Flagga med centrerad text under.

På Tillväxtverkets webbplats finns en version av logotypen för nedladdning

Affischen

Affischen ska vara i minst A3-format. Det ska framgå att er stödinsats har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Ladda ner en utskriftsvänlig version av A3-affischen på Tillväxtverkets webbplats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen