Internationalisering

Checken är en möjlighet för mindre företag att söka stöd för internationalisering. Syftet är att bidra till att företaget får en mer hållbar tillväxt genom att expandera sin försäljning på internationella marknader.

Stödet kan sökas för:

 • Köp av tjänst.
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska alltså vara en ny kompetens till företaget).

Checken ska användas för att utöka företagets marknad. I huvudsak genom att hitta nya marknader, exempelvis genom att:

 • Genomföra en marknadsundersökning.
 • Söka nya partners för återförsäljning eller servicenät.
 • Utveckla nya sätt att nå marknaden, exempelvis genom digitala lösningar.
 • Certifiera eller kvalitetssäkra produkter eller tjänster för en ny marknad.
 • Utveckla nya varumärken för den nya marknaden.
 • Anpassa produkter och tjänster för den tilltänkta marknaden. Det sistnämnda kan gälla språk, avtal eller tekniska beskrivningar.
 • Resor, dock högst 20 procent av budgeten.

Checken kan inte användas till:

 • Etablera försäljningskontor utomlands.
 • Kombinera satsningen med annat statsstöd via exempelvis Exportkreditnämnden eller Business Sweden.
 • Löpande affärsutveckling eller marknadsföring.
 • Materialinköp eller investeringar som har bestående värde.
 • Enbart köp av befintliga lösningar.
 • Löpande applikations- eller webbutveckling.
 • Patentansökningar.
 • Produktion av innehåll till webbplatser.
 • Arbetsinsatser av egen personal.
 • Generell kompetensutveckling.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen