Till startsidan

Så jobbar vi med internationella frågor

För att stärka utvecklingen i Värmland arbetar Region Värmland internationellt och då framförallt inom EU och gentemot Norge.

Genom att arbeta internationellt kan Region Värmland både lära av andra och vara med och påverka viktiga beslut som i förlängningen är avgörande för våra medlemmar, kommunerna och landstinget i Värmland. Region Värmland samarbetar och har kontakt inom de internationella frågorna med andra regioner, organisationer och deltar även i nätverk. Det mesta samarbetet sker inom gränsregionen mot Norge samt inom Nordsjö- och Östersjöområdet.

För att skapa större möjligheter för de värmländska kommunerna och landstinget att ta plats på arenan inom EU har Region Värmland öppnat ett representationskontor i Bryssel. Kontoret bevakar EU:s politik och tar tillvara Region Värmlands intressen i aktuella frågor. Kontoret arbetar även med strategisk projektutveckling kring EU:s sektorsprogram.

All Region Värmlands verksamhet genomförs med hänsyn till de internationella frågorna. Internationellt samarbete är – liksom lokalt, regionalt och nationellt arbete – en förutsättning för att kunna göra verklighet av det långsiktiga, övergripande målet om en hållbar tillväxt i Värmland. 

Internationell strategi

Region Värmlands internationella strategi 2016 – 2020 bygger på tidigare strategier inom området och har tagits fram för att ge stöd och bidra till arbetet om att nå målet om en hållbar tillväxt i Värmland.

Ladda ner Region Värmlands internationella strategi 2016 – 2020 (pdf) Pdf, 976 kB.