Region Värmland logga

Forum Jämställdhet 2018

Sveriges Kvinnolobby valde att lägga 2018 års upplaga av Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet i Värmland och Karlstad. Konferensen hölls 6-7 februari och lockade drygt 1000 besökare till Karlstad CCC.

Bild på scenen

Som värdar för konferensen genomförde Region Värmland och Karlstads kommun ett antal egna arrangemang, där det öppna programmet och föreläsningen Det börjar med mig var två höjdpunkter. Konferensen blev väldigt uppskattad samtidigt som den gav Värmland tillfälle att visa upp allt det fina arbete som görs för ökad jämställdhet.

Öppna programmet

Bild från foajé

Foto: Jeanette Dahlström

Det öppna programmet bestod av ett 60-tal 15-minuterspunkter som arrangerades på en scen i Karlstad CCC:s foajé. Programmet var öppet och gratis för alla och visade upp bredden av jämställdhetsarbetet i Värmland, toppat med inspel från det ordinarie konferensprogrammet. Det pågick parallellt med det ordinarie programmet och lockade en hel del besökare.

Ta del av programmet här

Det börjar med mig

Bild på Det börjar med mig

Foto: Linn Malmén

För att involvera ungdomar i konferensen bjöd Region Värmland och Karlstads kommun in gymnasieskolorna i Värmland till Det börjar med mig. en föreläsning om könsroller, normer, samtycke och sexuella trakasserier. Föreläsningen hölls av  Make Equal och deras utbildare Max Hällström, på uppdrag av Region Värmland och Karlstads kommun. Intresset var stort och de 1100 platserna tog slut fort, vilket gjorde att en till föreläsning anordnas 23 februari. Även den var fullsatt.

Max Hällström tog utgångspunkt från läroplanens värdegrund och förklarade hur vi alla kan sträva efter att skapa jämställdhet i praktiken. Under föreläsningen behandlades frågor som: Vad är normer? Hur skapas könsroller och hur påverkar de oss? Hur kan vi på ett normkreativt sätt upplösa begränsande normer? Och hur kan vi motverka sexuellt våld och skapa en samtyckeskultur?

Föreläsningen byggde på metodmaterialet Det börjar med mig som Make Equal, Fatta och Män har tagit fram inom projektet Fatta Man med stöd från Allmänna arvsfonden.

Sammanlagt har drygt 2700 elever, lärare och elevhälsopersonal deltagit vid föreläsningen. De ansvariga lärarna har även fått ett skräddarsytt metodmaterial för att fortsätta arbeta med frågorna i klassrummet.

Sidan uppdaterad

Till toppen