Till startsidan

Öppet och gratis för alla

Öppna programmet arrangerades av Region Värmland tillsammans med Karlstads kommun och erbjöd korta föredrag, intervjuer och kultur som ger spetskunskap och inspiration.


Programmet pågick i Karlstad CCC:s foajé och var öppet och gratis för alla. På så sätt kunde fler ta del av kunskapen och bidra till ett mer jämställt samhälle.

Tisdag 6 februari 2018

08.45 Teater från Värmland

Skådespelare från Molkoms folkhögskola inleder öppna programmet med Ett värmländskt jämställdhetsdrama.

09:15 Tema: Maskulinitet

En riktig man Region Värmland presenterar sin satsning för att engagera män i jämställdhetsarbetet
.

Schyst idrott bryter könsstereotyper Värmlandsidrotten och Region Värmland berättar hur.

Suicidprevention och vikten av att män ber om hjälp Marie Nilljung om erfarenheterna från Suicide Zero.

Nyfiken på jämställdhetsarbetet den kommunala räddningstjänsten? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättar om sitt arbete.

Lansering av Normreform för förändrade mansnormer Med Sveriges kommuner och landsting (SKL)

10:30 Hur fungerar Islands nya lönelagstiftning?

Utfrågning av Þorsteinn Víglundsson, f.d. jämlikhetsminister, Island.

10:45 Tema: Omsorg

Metodutveckling genom jämställdhetsintegrering Karlstad kommun och Ensolution AB utgår från kostnad per brukare.

Hur får vi fler killar att vilja jobba i vården? Karlstad kommun delar med sig av sina erfarenheter.

Design som skapar mer jämställd och jämlik vård Ta del av det spännande arbetet från Värmlands Experio Lab.

20 års arbete mot sexuella övergrepp Sedan 1998 har Svenska kyrkan arbetat med att bemöta och förbygga sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang. Biskop Sören Dalevi om den teologiska bakgrunden samt erfarenheter efter dessa 20 år.

Globenmodellen synliggör det sociala förändringsarbetet Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning presenterar sin arbetsmodell som bland annat har ökat jämställdheten i socialtjänsten.

12:15 Tema: Näringsliv

Utveckla Värmlands näringsliv genom genusforskning Ulf Mellström presenterar Karlstads Universitets genusakademi.

Bryt mansdominansen i informations- och teknik-branschen Melinda From från Compare berättar allt om samverkansprojektet Genius in ICT.

Stora Ensos framgångsfaktorer i jämställdhetsarbetet Vd Kenneth Olsson delar med sig av företagets erfarenheter.

Aktivt jämställdhetsarbete ger tillväxt Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi företagspartner Värmland, förklarar varför du inte får missa chansen!

13:15 Utfrågning av jämställdhetsminister Åsa Regnér (S)

Hur ser jämställdhetsläget ut i Sverige idag? Vad har vi kvar att göra och vilka är de största utmaningarna? Åsa Regnér svarar på frågor om jämställdheten idag.

13:45 Finalisterna i Svenska jämställdhetspriset 2017

Finalist 1: Svenska filminstitutet Filminstitutet tog 2013 fram handlingsplanen På väg mot en jämställd filmproduktion, med en rad åtgärder för att nå målen om jämställdhet inom film. Målet om att produktionsstödet ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män (från 2013 års filmavtal) har nu i princip uppfyllts.

Finalist 2: LRF:s jämställdhetskademi Jämställdhetsakademin består av starkt profilerade och kompetenta ledamöter från många olika delar av samhället. Jämställdhetsakademin har bidragit i samhällsdebatten och spridit kunskap, inom ett område som varit dubbelt osynliggjort. Inom området jämställdhet och kvinnors företagande har det gröna näringslivet varit nästintill osynligt – och inom det gröna näringslivet har jämställdhet och kvinnors företagande också varit osynligt.

Finalist 3: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta Vantör har sedan 2013 haft Jämställdhet som ett av tre fokusområden i stadsdelens Verksamhetsplan. Avdelningarna har uppnått ett kunskapsresultat på varje enhet, medarbetarna känner till stadens ambition om Ett Stockholm för alla – en jämställd och jämlik stad.

Finalist 4: Piteå kommun Syftet har varit att få in jämställdhetsperspektivet som en systematisk del i styr- och ledningssystemet och i verksamheterna. Arbetet med jämställdhet berör alla medborgare i kommunen. Målet med jämställdhetsarbetet är att alla verksamheter i kommunen ska ha en service och ett bemötande som är jämställt.

Finalist 5: Trollhättans stad Trollhättans stad har genom sitt strategiska, målmedvetna, långsiktiga och uthålliga arbete utvecklat ett hållbart och kvalitativt våldsförebyggande arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Detta har kommunen gjort genom att integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer och omsätta kunskap och reglering i praktisk hållbart och kvalitativt kvinnofridsarbete i vår kommuns organisation.

15.00 Vad är en jämställd festival?

Kristina Wicksell, pressansvarig på Jämställd festival, samtalar med Frida Persson, från Putte i Parken och Ricky Andreis, Värmlands bokfestival.

15.30 Finnas målkonflikter mellan jämställdhet och yttrandefrihet?

Lyssna när Eva-Maria Svensson, professor i straffrätt, resonerar.

15.45 Jämställdhet genom benchmarking.

SKL presenterar sitt arbete med modellkommuner för jämställdhet.

16.00 Debatt mellan Centerkvinnorna och Socialdemokraternas kvinnoförbund.

Debatt mellan Centerkvinnorna och Socialdemokraternas kvinnoförbund.

16.15 Alla trivs på en jämställd fritidsgård!

Karlstad kommun presenterar sitt arbete med genussmarta fritidsgårdar, parklekar och mötesplatser.

Onsdag 7 februari 2018

08:00 Tema: Integration

Dansmöten för jämställdhet Karlstads dansförening berättar om sitt integrationsarbete.

Arbete och integration för kvinnor Goda exempel från "På väg" och Barwako kvinnoförening med projektledarna Jenny Linzie och Marie Lindeberg.

09:00 Tema: Skola och unga

Så motverkar vi hederskultur i skolan Chawan Bakhtiar berättar om Karlstad kommuns arbete.

Jämställdhet när unga tar ordet Lyssna på en panel från Karlstads kommuns ungdomsfullmäktige
.

Stöd och hjälp till utsatta tjejer Karlstads Tjejjour tillsammans med Zozzan Inci från Roks pratar om tjejers utsatthet.

10:00 Tema: Våld

Handbok och samverkan kring våld i nära relationer 16 kommuner och en rad myndigheter har tagit fram en gemensam plan.

Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck Brottsofferjouren Värmlands delar med sig av sina lärdomar.

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel längs med vägen Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag, presenterar kampanjen "Vi ser".

Karlstads kommuns samverkansarbete mot prostitution Lina Helgerud och Robin Olsson berättar om uppdraget att förebygga människohandel och prostitution i Karlstad.

10:00 Tema: Våld

Handbok och samverkan kring våld i nära relationer Länsstyrelsen Värmland tillsammans med Landstinget i Värmland, Migrationsverket, Försäkringskassan, Åklagarkammaren i Karlstad, Polisområde Värmland, Kriminalvården i Värmland och Värmlands 16 kommuner har tagit fram ett samverkansdokument för Våld i nära relationer. Det är initierat av Samhällsråd Värmland och nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer. Handboken gavs ut 2014, reviderades 2015 och nu igen 2017.

Att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck Brottsofferjouren Värmland berättar hur de arbetar, och stöttar andra i arbetet mot, hedersrelaterat våld och förtryck. Vad är det viktigaste att tänka på och vad kan vi alla göra för att se uttrycken för det hedersrelaterade förtrycket?

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel längs med vägen Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag, presenterar kampanjen Vi ser som syftar till att minska prostitution och människohandel längs vägarna. Verktyget som tagits fram ska ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen och Sveriges Åkeriföretag, och vänder sig i första hand till yrkesförare.

En stad mot sex mot ersättning Lina Helgerud på Karlstads Kommun berättar om uppdraget att initiera ett arbete för att förebygga människohandel och prostitution i Karlstad – i samverkan med externa aktörer, och hur planerna framåt ser ut.

11:15 Kan feministisk journalistik vara ett svar på fake news?

Robert Jensen, professor i journalistik från Texas University, Meghan Murphy, journalist och grundare av Feminist Current samtalar.

11:45 Tema: Verktyg för ett jämställt arbetsliv

Hur ser ett föräldravänligt arbetsliv ut? Unionen förklarar hur organisationer kan arbeta för att se till att föräldraskap inte blir en bromskloss i karriären.

Genuskompassen – ett verktyg för jämställdhet i arbetslivsinriktad rehabilitering Genuskompassen är ett verktyg som hjälper handläggare att fatta beslut utifrån behov och förmåga istället för kön.

Verktyg för jämställda och intersektionella verksamhetsanalyser Sweco presenterar sitt arbete med inkludering som utvecklats tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm.

13.00 Besluten som formade Sverige – delad föräldraförsäkring eller vårdnadsbidrag

Med Birgitta Dahl, tidigare talman.

13.30 Så skapar vi en tillitsbaserad och jämställd styrning?

Huvudsekreterare Anna Lexelius intervjuar Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman.

13.45 Så jämställdhetsintegrerar vi rättsväsendet

Projektledare Eric Nilsson, Lagman Marie-Jeanette Axélius Friberg samt enhetschef Caroline Tengberg berättar om att vara pilotdomstol.

14.00 Behöver Sverige en starkare diskrimineringslagstiftning?

Utfrågning av diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

14:30 Tema: Arbetsmiljö

Jämställdhet som en del av arbetsmiljön Karlstads kommun jämställdhetsintegrerar arbetsmiljöarbetet

Trakasserier i arbetslivet, #metoo men sen då? Brottsförebyggande centrum i Värmland informerar och ger råd.

Arbetskläder – en jämställdhetsfråga? Kommunal går igenom de skilda förutsättningarna i mans- och kvinnodominerade yrken.

15:30 Avslutning: Almaakademins musikalelever

Almaakademins musikalelever avslutar Öppna programmet med framträdande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen