Till startsidan

Ungas röster för jämställdhet i Norden

Nu söker vi sex personer 18–30 år från ungdoms- och studentföreningar i Värmland till ett nordiskt samarbetsprojekt för jämställdhet. Ta chansen att tillsammans med engagerade personer från Sverige, Norge och Danmark bidra till en hållbar framtid.

Unga personer vid datorer

Ungas röster för jämställdhet i Norden är ett tvåårigt projekt som startar mars 2021. Sammanlagt rekryteras 18 deltagare från Sverige, Norge och Danmark – sex deltagare från varje land. Under projektperioden arbetar deltagarna mest i de nationella grupperna men kommer även mötas för gemensamt kunskapsutbyte – preliminärt i Kristiansand i Norge hösten 2021.

Med design thinking och normkritiskt perspektiv som metod kommer grupperna fram till konkreta lösningsförslag kopplade till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Lösningarna baseras på jämställdhetsperspektiv som könsnormer, demokrati, segregerade utbildnings- och karriärval, digitalisering, klimatförändringar och mångfald.

Nordiska ministerrådet finansierar projektet genom NIKK-medel. Region Värmland driver projektet i Sverige. I Danmark är det KVINFO – Danmarks kunskapscenter för kön, jämlikhet och mångfald och i Norge Centrum för jämställdhet i Agder.

Projektet avslutas 2022

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen