Till startsidan

Forskning och innovation

När det gäller forskning och innovation har Region Värmland ett långsiktigt samarbete med Karlstads universitet. Vi arbetar även tillsammans med Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) med EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Region Värmland fokuserar framför allt på branscherna bioekonomi, vård och it, stål- och verkstadsindustrin samt besöksnäringen. De här näringarna har organiserade kluster som regionen samarbetar med.

Smart specialisering

Under våren 2015 arbetade Region Värmland fram en regional forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. Smart specialisering är ett sätt att skapa konkurrensfördelar för enskilda europeiska regioner, och för Europa som helhet.

Ladda ner