Region Värmland logga

DigitalWell Arena

DigitalWell Arena verkar som en brygga mellan offentlig sektor, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Målet är att stimulera innovation inom hälsa och välfärd.

DigitalWell Arena skapar förutsättningar för att bygga nya system och testa nya digitala tjänster. I olika samarbeten utvecklas digitala lösningar som ökar individernas egenförmåga att leva ett hälsosammare liv.
Inom DigitalWell Arena fokuserar man på fyra områden:

  • innovationsförmåga genom samverkan
  • individens delaktighet
  • data och digital teknik
  • tjänsteutveckling och kommersialisering

Läs mer på DigitalWell Arenas webbplats.

Compare leder och driver utvecklingen av DigitalWell Arena

Det är Compare som leder och driver utvecklingen av DigitalWell Arena. Compare är ett kluster med ett 100-tal företag som tillsammans med offentlig sektor, akademin och andra organisationer ska utveckla Värmland till en attraktiv digital region.

För Compares del står den regionala tillväxten i fokus. Fler företag ska kunna ta del av en växande marknad och bli konkurrenskraftiga med hjälp av digital utveckling och innovation och fler företag inom techbranschen ska få möjligheter och förutsättningar att etablera sig i Värmland.

Compare samverkar med ett antal partners som på olika sätt bidrar till att utveckla Värmland till en attraktiv digital region. Region Värmland är en av de offentliga aktörerna som är med i partnerskapet.

Varför är Region Värmland med?

Svaret är att Region Värmland vill vara med och utveckla en attraktiv hälsa- och sjukvård i Värmland som samtidigt bidrar till regional tillväxt.

Region Värmland vill möta utmaningarna inom hälso- och sjukvården genom att förflytta fokus från sjukvård till hälsoförebyggande och individens egenförmåga att bibehålla en god hälsa med stöd av digitala verktyg.

När minnet sviker

Hur kan framtidens demensvård förbättras? Den här filmen visar erfarenheter från ett test i verklig miljö, där Geras Solutions digitala plattform för demensutredningar har testats av vårdpersonal och patienter i Torsby kommun. Testet visar att utredningstiderna kan kortas och att privatpersoner på egen hand kan göra en digital screening.

Sidan uppdaterad

Till toppen