Till startsidan

Vilka kluster finns i Värmland?

I Värmland har vi arbetat med kluster sedan 1999. Då enades sju stora pappersbruk om att de behövde samarbeta för att säkra kompetensförsörjningen.

Ett samarbete inleddes som senare kom att bli klustret Paper Province med ett drygt 100-tal medlemmar från näringslivet, som alla tillsammans arbetar för att utveckla branschen.

Grunden i klustertanken är att man aldrig blir bättre än sin omgivning. Genom att klustra sig kan man bli bättre, och tack vare att vi har ett kluster i världsklass inom pappersindustrin är Värmland en av de ledande regionerna i världen.

Kluster stärker regionen när det gäller att uppmuntra nyetablering av företag inom den näringen.

ICT-klustret Compare startade år 2000, och genom ett målmedvetet arbete har de lyckats öka lönsamheten för medlemsföretagen och skapa sig ett namn även internationellt. 2006 bildades Stål och verkstad. Det finns också andra klusterinitiativ inom till exempel besöksnäring, matproduktion och sol-el.

Klustermätningen 2014 (pdf) Pdf, 2 MB. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen