Till startsidan

Energi- och klimatrådgivning

På grund av fortsatt höga elpriser och ett ansträngt energiläge erbjuder Region Värmland företag ett särskilt energistöd.

OBS! Sista ansökningsdatum för energistödet var den 15 juni 2023.

Regionalt energistöd

Genom Företagsjouren och projektet Miljödriven tillväxt i Värmland kan du nu söka ett kostnadsfritt energistöd. En energiexpert besöker din verksamhet och genomför en utvärdering, följt av konkreta förslag för hur du kan minska din energianvändning.

Företagsjouren är öppen varje vardag mellan 10–12 och nås på 010-831 90 50.

Villkor för att kunna söka

  • Privata företag.
  • 1–249 anställda.
  • Verksamheten är placerad inom Värmlands läns gränser.

Exempel på förslag av insatser

Vid platsbesök av energiexperter har bland annat drifttider för ventilation och värmekurvor justerats, vilket gett en direkt besparing. I något fall har onödiga fläktar stängts av och i något annat fall har besparingsåtgärd som riskerat sönderfrysning avvärjts. Uppmärksamhet på elavtal och möjligheten att själv gå in och studera timvärden samt diskussioner runt redan kända (men ej genomförda) åtgärdsförslag är andra exempel vad som har diskuterats.

EU's logga med texten: Europeiska uniionen, europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?