Resor & trafik

Coronaviruset

Åtgärder i kollektivtrafiken med anledning av covid-19.

Värmlandstrafik

Organiserar kollektivtrafiken i Värmland.

Karlstadsbuss

Organiserar kollektivtrafiken i Karlstad.

Sjukresor

Man kan få ersättning för de kostnader man har haft för resor till och från vården.

Färdtjänst

Finns till för dig som inte kan resa med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Infrastrukturplanering

Det ska vara enkelt att förflytta sig till, från och inom Värmland.

Kollektivtrafikmyndigheten

Ansvarar för strategisk planering av kollektivtrafik i Värmland.

Parkering för besökare och personal

Parkera som besökare och personal på Region Värmlands parkeringsplatser.