Kommersiell kollektivtrafik

Du som vill bedriva kommersiell kollektivtrafik måste anmäla detta till Region Värmland och Samtrafiken senast 21 dagar före trafikstart via formuläret nedan.

För att underlätta samordning mellan kommersiell och offentligt finansierad kollektivtrafik uppmuntras den som är intresserad av att bedriva kommersiell kollektivtrafik att ta kontakt tidigare än 21 dagar i förväg. Vid en första kontakt i ett tidigare skede behöver inte alla detaljer vara färdiga. Naturligtvis garanteras sekretess vid en tidig kontakt.

Anmälan av kollektivtrafik som genomförs i mer än ett län skickas till en av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Mottagande myndighet ansvarar för att vidarebefordra anmälan till berörda myndigheter.

Vid utnyttjande av befintliga hållplatser och bytespunkter ansvarar den kommersiella aktören för att i god tid kontakta berörd förvaltare av de hållplatser och bytespunkter som avses angöras. 

Anmäl till Region Värmland

Skicka följande information via e-post till christoffer.harnell@regionvarmland.se och lena.thorin@varmlandstrafik.se.

Fält markerade med en * är obligatoriska

 • Företagets namn *
 • Organisationsnummer *
 • Kontaktuppgifter
 • Kontaktperson *
 • Postadress: *
 • Postnummer och postort: *
 • Telefonnummer
 • E-postadress *
 • Beskrivning av trafiken (linje/linjer och frekvens)
 • Ev dokument
 • Startdatum

Anmäl till Samtrafiken

Upphörande av kommersiell kollektivtrafik

Den som bedriver kommersiell trafik och beslutar att (helt eller delvis) upphöra med trafiken är skyldig att senast 21 dagar i förväg anmäla det till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Anmäl till kollektivtrafikmyndigheten

Skicka följande information via e-post till både christoffer.harnell@regionvarmland.se och lena.thorin@varmlandstrafik.se.

Fält markerade med en * är obligatoriska

 • Företagets namn *
 • E-post *
 • Organisationsnummer *
 • Slutdatum
 • Beskriv vilken trafik som upphör

Befintlig kommersiell kollektivtrafik

I Värmland bedrivs idag interregional kollektivtrafik av sex kommersiella aktörer:

Aktuell tidtabell finns på respektive operatörs hemsida. 

I reseplaneraren resrobot finns samtliga tidtabeller inlagda, både kommersiell kollektivtrafik och samhällsfinansierad.