Schyst kommunikation

Den här guiden finns för att inspirera och utmana dig. Du får hjälp att se normer och fördomar, och du får handfasta tips på hur kommunikation blir inkluderande och schyst.

I korthet handlar inkluderande kommunikation om jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Det är ett sätt att presentera och porträttera människor och verksamheter utan att förstärka normer och stereotyper.

Det handlar om att

  • Visa att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
  • Skildra historier och respektfullt presentera människor på lika villkor.
  • Representera den mångfald av olikheter som finns i samhället.
  • Skapa en känsla av gemenskap utan att exkludera.

Varje människa vill känna sig inkluderad, värdefull och sedd – och varje människa har rätt att bli det. Oavsett vad du jobbar med eller i vilka sammanhang som du kommunicerar, kommer du med hjälp av guiden kunna göra medvetna val kring ord och bilder, och på så sätt kommunicera schyst.

Läs guiden Schyst kommunikation på webben

Ladda ner guiden Schyst kommunikation (pdf) Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad