Person som spritar sina händer.

Välkommen att ansöka till Hygienpriset 2024

Nu är det dags att ansöka till hygienpriset 2024 för verksamheter inom hälso- och sjukvård och tandvård i Region Värmland, verksamheter anslutna via vårdval samt kommunal vård och omsorg i Värmland.

Smittskydd Värmland vill synliggöra betydelsen av att regionens och kommunens enheter arbetar med ett aktivt hygienarbete, vilket ska bidra till en ökad kvalitet och färre vårdskador.

Senaste ansökningsdag: 2024-04-03.

Här hittar du information och länk till ansökan för verksamhet inom

Prisutdelning

Målet är att varje år dela ut hygienpris för regionen och för kommunerna i samband med Handhygiens dag. Vid prisutdelningen kommer berörd enhet att uppvaktas med diplom, plakett och blommor av personal från Smittskydd Värmland.

Sidan uppdaterad