Hepatit E

Hepatit E är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. 

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i SmiNet:

Lokala riktlinjer

Kontakta snarast infektionskliniken eller Smittskydd Värmland för vidare handläggning.

Sidan uppdaterad