HTLV-1 och HTLV-2

HTLV-1 och HTLV-2 är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 • Medicinskt omhändertagande: Ge patienten information om HTLV, inklusive hur det smittar - se smittskyddsblad för läkare. Ordna uppföljning/kontroller. Remiss till infektionsklinik rekommenderas.
 • Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt, se smittskyddsblad till patienter.
 • Smittspårning: Innebär att ta HTLV-prov på fast(a) partner(s), modern och ibland barn, samt eventuella sprutdelningskontakter.  Se smittskyddsblad för läkare.
 • Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
 • Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för HTLV ska vara kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Klinisk anmälan bör innehålla

 • skriftlig anmälan efter slutsvar från Örebro klinisk mikrobiologi
 • ursprungsland och sannolikt smittland
 • sannolik smittväg
 • om smittspårning påbörjats och vem som ansvarar för detta
 • att förhållningsregler givits
 • om patienten remitterats och vart.

Smittspårning

Smittspårning för HTLV-1 och HTLV-2 innebär följande:

 • Erbjud sexualpartners provtagning.
 • Erbjud personer som index har delat verktyg med vid intravenöst missbruk provtagning.
 • För kvinnor som fött barn efter sannolikt smittotillfälle, erbjud provtagning av barn.

Sidan uppdaterad