Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /I /Influensa /Influensa i vård och omsorg

Influensa i vård och omsorg

Informationen på denna sida vänder sig i första hand till personal och chefer i vård och omsorg.

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt influensa

Handläggning av patient med konstaterad eller misstänkt influensa

Kontakta Smittskydd Värmland vid fall av intensivvårdskrävande influensa, vid stor anhopning av slutenvårdskrävande fall eller vid smittspridning av influensa på enheter i vård och omsorg.

Se provtagningsanvisningar och sök influensavirus.

Akutmottagning 

Patient med misstänkt influensa ska isoleras på enkelrum med stängd dörr och får inte vistas i allmänna utrymmen (väntrum/torg/korridor). Patient med kliniskt stark misstanke om influensa kan i väntan på provsvar flyttas från akutmottagningen till enkelrum på vårdavdelning. Behandling bör sättas in i väntan på provsvar vid misstanke om influensa, se plusbox ”Behandling och profylax med antivirala läkemedel mot influensa”. 

Särskilda boenden (kommunal vård)

Patient med misstänkt eller bekräftad influensa på särskilt boende bör få behandling. Vid influensafall på särskilt boende kan det vara aktuellt att sätta in läkemedelsprofylax till övriga på boendet/avdelningen. Om detta är aktuellt bör bedömas individuellt utifrån förutsättningar på respektive boende. Ökad risk för smittspridning råder vid bristande hygienrutiner och på boenden med patienter med kognitiv svikt. 

Influensa och covid-19 i kommunal sjukvård (regionvarmland.se)

Behandling

Tidigt insatt behandling mot influensa förkortar sjukdomsduration, mildrar symtom och minskar smittsamheten.

 • Sätt helst in inom 48 timmar från insjuknande. Man har sett effekt av behandling upp till en vecka efter insjuknande, men allra bäst effekt uppnås om man sätter in behandlingen tidigt.
 • Behandling ska ges oavsett vaccinationsstatus.
 • Sätt in behandling i väntan på provsvar vid typiska influensasymtom!

Ge behandling till:

 • patient i medicinsk riskgrupp
 • patient i slutenvård oavsett riskgruppstillhörighet
 • person inom omsorgen – framför allt på särskilda boenden/korttidsplats
 • personer i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp.

RUT-10027 Influensa A och B - Behandling och profylax hos vuxna Pdf, 290 kB.

Postexpositionsproflylax

Samma läkemedel som används för behandling kan användas om profylax med god och likvärdig effekt. Profylax efter exponering påbörjas så tidigare som möjligt oberoende av vaccinationsstatus.

Profylax rekommenderas till:

 • exponerad person i medicinsk riskgrupp
 • exponerade patienter i slutenvård
 • exponerade personer i kommunal omsorg, till exempel på särskilda boenden
 • personer i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp.

Aktuella läkemedel

Det finns tre substanser för behandling mot influensa med likvärdig effekt:

 • oseltamivir - Tamiflu® och Ebilfumin® (p.o)
 • zanamivir Relenza® (inhalation), Dectova® (i.v)
 • baloxavir Xofluza® (p.o)

Baloxavir (Xofluza®) är en ny substans med annan verkningsmekanism än de två andra. Den är effektmässigt likvärdig de övriga preparaten. Det ges till skillnad från de andra i engångsdos. Läkemedlet är dock betydligt dyrare och ingår än så länge inte i läkemedelsförmånen.

Särskilda boenden (kommunal vård)

Patient med misstänkt eller bekräftad influensa på särskilt boende bör få behandling. Vid influensafall på särskilt boende kan det vara aktuellt att sätta in läkemedelsprofylax till övriga på boendet/avdelningen. Om detta är aktuellt bör bedömas individuellt utifrån förutsättningar på respektive boende. Ökad risk för smittspridning råder vid bristande hygienrutiner och på boenden med patienter med kognitiv svikt. 

Årlig vaccination till medicinska riskgrupper och personal i vård och omsorg mot influensa är förstahandsåtgärd för förebyggande mot influensa. Influensavaccination skyddar dock inte till 100 % mot att bli smittad och insjukna. Den som är vaccinerad mot influensa och ändå insjuknar, brukar få ett mildare sjukdomsförlopp.

Läs mer om influensavaccination här:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?