Basala hygienrutiner - utbildning

E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp.

Personal som inte är patientnära behöver inte göra utbildningen, men får gärna göra den om man vill. Mejl skickas ut från Utbildningsplattformen med länk till utbildning.

Läs mer om e-utbildningen

Om bakterier vore synliga, Karolinska Universitetssjukhuset

Hoppsan så fel det blev (5:56) (YouTube), diskussionsfilm om hygienrutiner vid sårbehandling

Testa dina kunskaper - vad är rätt och fel?

Smittskydd har tagit fram fyra bildserier som du och dina kollegor kan använda för att testa era kunskaper i basala hygienrutiner. Du kommer att stöta på både korrekta och felaktiga exempel.

Till bildserien för att testa dina kunskaper

Sidan uppdaterad