"Framtiden i Värmland ser spännande ut"

- Att vara chef är en titel, men att vara ledare är en funktion som man måste förtjäna genom tilliten från sina medarbetare. Det säger Ara Jarivan vid Folktandvårdens klinik i Arvika, som nyligen genomgått både handledarkurs och ledarutbildning.

Det var Aras chef Charlotte Bohm som först puffade iväg honom på en handledarkurs och sedan tipsade om ledarutbildningen.

– Hon har nog sett min tendens att vara storebror, skrattar Ara Jarivan, som är en ansvarstagande storebror i verkliga livet också.

Ara samarbetar här med kollegan Alexandra Agagiu på Folktandvården Arvika.

"Fick ta hand om mycket"

– När min familj flydde hit från irakiska Kurdistan 1999 hade min far varit i Jordanien i två år för att skydda sig från regimen och förbereda flykten. Jag var 17 år när vi kom till Nödinge och fick växa upp snabbt och ta hand om mycket. Mina föräldrar fick snabbt praktikplats och lärde sig språket, det gjorde att vi integrerades in i samhället snabbt.

Innan Ara kom hit visste han ingenting mer om Sverige än att vi hade en kung och att Ikea är ett svenskt företag.

– Men jag visste att vägen in i samhället och möjligheten till ett bra liv gick via studier, så jag satt inne och pluggade när mina kompisar var ute och gjorde annat.

Bakgrunden som flykting tror Ara att han har god nytta av som blivande ledare.

– Jag har lärt mig att inte ta någonting för givet. Saker blir inte alltid som man tänkt sig, men mycket går att lösa ändå. Och det är inte så farligt att göra fel, för det gör vi alla. Det viktiga är att man är beredd att försöka rätta till det som har blivit fel.

Den starkaste drivkraften för Ara när det gäller att satsa på chefskapet är att han gärna skulle vilja leda och motivera medarbetare hela vägen fram till ett önskat resultat.

– Det gäller inte bara personens utveckling, eller klinikens. Det är också viktigt att följa upp resultatet av själva vården. Har en medarbetare eller jag själv lyckats öka livskvaliteten hos en patient genom att till exempel förbättra tuggfunktionen eller rehabilitera ett raserat bett, så ligger det en stor tillfredsställelse i det.

"Bortkastat att inte lyssna på allvar"

Vägen till det goda ledarskapet tror Ara ligger i att lyssna och se och verkligen ta in. Och att följa upp.

– Som ledare behöver man lära känna sina medarbetare på djupet. Att kunna se allas potential och ha rätt person på rätt plats. Man måste också våga fråga, och har man väl frågat vore det ju bortkastat att inte lyssna och på allvar begrunda svaret.

Som en första övning i ledarskap har Ara sedan i somras varit handledare för Gustaf Nordlöf som då kom ny från Tandläkarhögskolan till kliniken i Arvika.

– Det fungerar väldigt bra, intygar Gustaf. Ara är lugn och pedagogisk, och så är det bra att det inte var så längesedan han själv gick ur skolan. Det gör att vi talar samma språk.

Arvika är Värmlands största klinik och där har inte Ara någon ambition att inleda sin bana som klinikchef.

– Jag har förstått att en mindre klinik med max 10-15 medarbetare är perfekt att börja med. Det är många pensionsavgångar på gång i länet de närmaste åren, så framtiden i Värmland ser spännande ut!


Text: Margareta Jonilson