Centrum för äldretandvård

Vi jobbar för ökad livskvalitet hos äldre, genom att vidareutveckla äldretandvården, och att samla och dela kunskap om äldres munhälsa.

Vi är ett kunskapcentrum för äldretandvård och munhälsa, allt från oberoende till sköra patienter, samt för patienter som är beroende av daglig omsorg. 

Målsättningen är att sprida kunskap och kompetens inom folktandvården och privattandvården, till olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och kommuner, samt till föreningar, organisationer, anhöriga och patienter.

Vi arbetar även för att stimulera och bidra till kunskapsutveckling och forskning inom området äldretandvård.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag.

Centrum för äldretandvård är en del av Hälsoodontologiska enheten

Kontakta oss

Enhetschef

Christina Carlson
Övertandläkare
010-831 96 36
christina.carlson@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor, uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Lisette Axelgård
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 63
lisette.axelgard@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor, uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Pernilla Södersten
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 96 42
pernilla.wilhelmsson.sodersten@regionvarmland.se

Nödvändig tandvård

Fredric Thyberg
Övertandläkare
010-831 40 12
fredric.thyberg@regionvarmland.se