;
Start / Våra kliniker / Specialisttandvård / Tandreglering / Tandreglering i Norge

Tandreglering i Norge

För dig som har fått erbjudande om eller tackat ja till tandregleringsbehandling i Norge.

Aktuell information till dig som får behandling i Norge (211207)

För alla inresande

När du kommer till gränsen ska du testa dig med ett gratis snabbtest. Finns det ingen möjlighet för det ska test göras inom 24 timmar efter ankomst.

Beroende på om du är fullvaccinerad/har haft covid-19 under de senaste sex månaderna gäller även olika regler när du ska resa in i Norge.

För dig som är fullvaccinerad eller har haft covid-19 under de senaste sex månaderna och kan visa upp ett giltigt coronaintyg:

 • Fyll i anmälningsformuläret för inresa i Norge på hemsidan entrynorway.no.
  OBS! Tidigast 72 timmar före inresa.

För dig som inte är fullvaccinerad eller inte har haft covid-19 under de senaste sex månaderna:
För dig som är under 18 år:

 • Om du är över 16 år måste du fylla i anmälningsformuläret för inresa i Norge på hemsidan entrynorway.no. OBS! Tidigast 72 timmar före inresa.
 • Om du är under 16 år krävs ingen registrering.

För dig som är över 18 år:

Bra att veta innan du tackar ja till tandreglering i Norge

 • En tandregleringsbehandling tar vanligtvis 1-3 år och du besöker kliniken var sjätte eller åttonde vecka, beroende på var i behandlingen du är.
 • Behandlingen genomförs och avslutas på kliniken i Norge. Om du avbryter behandlingen kan vi inte garantera när ett nytt behandlingstillfälle kan erbjudas.
 • Får du akuta besvär med tandställningen som inte kan vänta till ett inplanerat besök i Norge, kan det finnas möjlighet att få hjälp på din vanliga klinik i Sverige. Behandlaren i Norge avgör vad som behöver göras, kontakta kliniken där först.
 • Det kan finnas möjlighet att få tillfällig föräldrapenning för medföljande vårdnadshavare. Reglerna ser olika ut beroende på hur gammalt barnet är.
 • Du kan få ersättning för resor enligt Region Värmlands villkor för sjukresor, läs villkoren här.
 • Från den första januari det år du fyller 24 år behöver du betala behandlingen själv. Det gäller även om behandlingen redan har påbörjats. Men om behandlingen blivit fördröjd på grund av bristande resurser hos oss kommer folktandvården att stå för behandlingen tills den är avslutad. Detta gäller dock inte om du själv tackar nej till erbjudande om vård (se nedan).
 • Om du behöver tacka nej till behandling i Norge eller Stockholm får du ett nytt erbjudande när nästa tillfälle ges. Om du tackar nej även till detta erbjudande hamnar du sist i kön. Detta innebär att vi inte kan garantera att du hinner få din behandling inom ramen för kostnadsfri tandvård för barn och unga.

När du har tackat ja till behandling

När båda vårdnadshavare har skrivit under en behandlingsöverenskommelsen och den har kommit in till Specialistkliniken i Karlstad, skickas den till behandlaren. Kliniken där kontaktar dig inom sex veckor och kallar dig sedan när det är din tur. Har du frågor om kallelsen eller behandlingen, vänd dig direkt till kliniken.

 • Om du inte har hört något från kliniken, kolla att du har skickat in avtalet till kliniken för tandreglering i Karlstad.

Under behandlingstiden

I vanliga fall är behandlingstiden mellan ett till tre år. Under denna tid planerar och ansvarar kliniken i Norge för din behandling. Om en tand behöver tas ut eller slipas till, kan du få gå till din vanliga tandläkare i folktandvården för att göra det. 

Måste jag åka till Norge för att få hjälp om något händer?

Det är inte säkert att du behöver resa till kliniken i Norge eller Stockholm för att få hjälp. Vissa saker kan din vanliga tandläkare i folktandvården hjälpa dig med, annat kan du göra själv hemma. Men kontakta alltid kliniken i Norge först om du får problem. De har all information om din behandling och kan avgöra om du behöver komma dit eller inte.

Resor

Du kan få ersättning för dina resor med kollektivtrafik eller bil till behandlingen i Norge.

Om du reser med kollektivtrafik eller bil för tandregleringsbehandling i Norge, kan du få ersättning för resan enligt Region Värmlands villkor för sjukresor. Även en medföljande vuxen kan få ersättning för sin resa om du är under 20 år. 

Sök ersättning hos Sjukreseenheten

Skicka blanketten Begäran om ersättning för sjukresa och ett intyg på besöket, det så kallade besökskvittot, till Sjukreseenheten. Ersättningen gäller för resor med kollektivtrafik eller bil.

Om du är under 20 år kan också en medföljande vuxen söka ersättning för sin resa. 

Har du frågor, kontakta sjukreseenheten på 010-831 95 30 eller sjukresor@regionvarmland.se, eller besök deras webbsida.

Samåkning till behandling

På grund av patientsekretessen har folktandvården ingen möjlighet att förmedla kontakter till andra patienter och deras familjer för samåkning. 

Kontakt och öppettider

Kongsvinger, se kontaktuppgifter på deras hemsida.
Sarpsborg, se kontaktuppgifter på deras hemsida.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta ossFölj oss i sociala medier