Till startsidan
Till startsidan

Tillnyktringsenheten, TNE

Vårdens resurser har omprioriteras och den vård och omsorg som enheten stått för kommer från 15 maj 2023 i stället att erbjudas inom andra verksamheter.

Tillnyktringsenheten (TNE) öppnade 2020 och har haft fyra platser.

Verksamheten startade efter ett samarbete mellan kommuner genom Värmlands läns vårdförbund, Polisen och Region Värmland. Hit har personer kommit som behövt tillnyktring under medicinsk övervakning.

Beläggningen på tillnyktringsenhetens platser har varit mycket låg, knappt sex procent. Därför omprioriteras nu vårdens resurser från och med den 15 maj 2023.

Det innebär att den som har behov av medicinskt övervakad tillnyktring och mer avancerad vård i stället kommer att få det på akutmottagningarna i länet. Personer med psykiatriska tillstånd eller missbruk/abstinens kommer erbjudas vård inom psykiatriska slutenvården.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats