Utveckling & tillväxt

Sök projektmedel

Har du en projektidé och vill söka pengar från Region Värmland?

Värmlandsstrategin

En plan för hur Värmland ska vara och uppfattas i framtiden.

Hämta material

Region Värmland sprider kunskap om viktiga utvecklingsfrågor för Värmland.

Jämställdhet

En av de viktigaste drivkrafterna för Värmlands utvecklings- och innovationsförmåga.

Näringsliv, forskning & innovation

Strategiskt arbete för ett ännu starkare Värmland och ett resurseffektivare samhälle.

Bioekonomi, klimat & energi

Värmland ska bli resurseffektivare och klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Tillgänglig infrastruktur

Det ska vara enkelt att förflytta sig till, från och inom Värmland.

Internationellt

För att stärka utvecklingen i Värmland arbetar vi internationellt och då framförallt inom EU och gentemot Norge.

Kompetensförsörjning

Behovet av kompetent arbetskraft är en av grundpelarna för Värmlands framtid.

Kulturutveckling

Våra egna utvecklingsområden omfattar:

Regionens miljöstrategi

Region Värmland arbetar aktivt för att medverka till en bra livsmiljö och en hållbar utveckling.

Folkhälsa

Tillsammans med andra aktörer arbetar Region Värmland för en god och jämlik hälsa i hela länet.