Interreg Sverige-Norge

EU-programmet Interreg Sverige-Norge ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhälle och näringsliv inom olika insatsområden. Region Värmland koordinerar arbetet med att ta fram EU-programmet för den nya programperioden 2021-2027.

Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Regionerna och fylkeskommunerna ska tillsammans ta fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.

EU:s investeringsprioriteringar styr programmets utformning: 

  • Ett smartare EU tack vare innovation, digitalisering, ekonomisk omvandling och stöd till småföretagen 
  • Ett grönare, koldioxidfritt EU som genomför Parisavtalet och investerar i energiomställning, förnybara energikällor och klimatarbete 
  • Ett mer sammankopplat EU, med strategiska transportnät och digitala nät 
  • Ett mer socialt EU som följer principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stöder bra arbetstillfällen, utbildning, kompetens, social inkludering och en jämlik hälso- och sjukvård 
  • Ett EU som står närmare medborgarna som stöder lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU. 

Programförslaget ska ha inkommit till regeringen senast den 22 januari 2021 (det slutgiltiga inlämningsdatumet kan komma att senareläggas). 

Arbetsprocess och kommunikation  

En arbetsgrupp svarar för det löpande programskrivningsarbetet, som koordineras av Camilla Tellås, Region Värmland. Arbetsgruppen rapporterar till en gemensam programkommitté bestående av politiska företrädare och representanter för ansvariga departement samt EU-kommissionen.  

Ambitionen är att ha en öppen och transparent process och under 2020–2021 bjuder vi in externa aktörer för att lämna synpunkter och förslag på ett remissförslag. För att kommunicera med externa aktörer kommer information och dokumentation om programmet och arbetsprocessen att publiceras på den här webbsidan. 

Här kan du läsa mer om Interreg.

Kontakt

Camilla Tellås
Koordinator Interreg Sverige - Norge  2021-2027
camilla.tellas@regionvarmland.se
010- 8331032