En digital agenda för Värmland

Förutsättningarna för att ta fram en digital agenda för länet 2013.

Hur olika samhällsaktörer kan delta i regeringens arbete med att skapa ett framgångsrikt digitalt samhälle.

Men vad är då en digital agenda, och hur påverkas vi som bor och verkar i Värmland? I faktabladet En digital agenda för Värmland presenteras begreppet och vad det innebär.

Bakgrunden till samverkan kring den regionala agendan i Värmland är regeringens mål att Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. 2011 presenterade regeringen ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”. Strategin handlar om att använda informationsteknikens och digitaliseringens möjligheter, så att det gör så mycket nytta som möjligt i människors vardag. Det handlar också om att möta framtidens utmaningar.