Attityd- och resvaneundersökning RVU 2014

Hösten 2004 genomfördes en resvaneundersökning i Värmland och hösten 2014 gjordes en uppföljande undersökning. 2014 års undersökning har genomförts i samverkan mellan Region Värmland, Trafikverket och samtliga kommuner i Värmland.

Med Region Värmland som samordnare har utredningen drivits av en styr- och beställargrupp bestående av Trafikverket, Region Värmland, representanter för länets kommuner och Karlstads Universitet.

Sweco har haft uppdraget att genomföra undersökningen och sammanställa resultaten, dels i en regional rapport och dels i en rapport som omfattar Karlstads kommun.

Förutom rapporterna finns databaser tillgängliga med all data från resvaneundersökningen.