Värmlands kulturplan 2017-2020

Värmlands kulturplan 2017–2020 tar sin utgångspunkt i Värmlands berättartradition. Kulturen är och har alltid varit viktig för länet, inom konstformer som teater, litteratur, musik, bildkonst och film. Värmland har en stark ställning i svenskt kulturliv.

Målen i den övergripande fyraåriga kulturplanen konkretiseras i de årliga utvecklingsplanerna, och i de handlings- och verksamhetsplaner som tas fram av kulturverksamheterna själva, och i landstinget, kommunerna och Region Värmland.

Beställ den tryckta kulturplanen: kultur@regionvarmland.se
Glöm inte att ange din postadress.

Värmlands kulturplan – utvecklingsplan 2019

Utvecklingsplan 2019 är ett komplement till Värmlands kulturplan 2017–2020. Den övergripande, fyraåriga planen har en mer generell karaktär, medan de specifika insatserna och aktiviteterna inom prioriterade områden konkretiseras i de årliga utvecklingsplanerna.

Beställ den tryckta utvecklingsplanen: kultur@regionvarmland.se
Glöm inte att ange din postadress.