Strategidokument

Här samlar vi våra strategidokument inom områdena näringsliv, forskning och innovation.

  • Entreprenörskapsstrategi
  • Klusterstrategi 2013–2017
  • Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering
  • Värmlandsstrategin 2014-2020