Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering

Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering 2015-2020 ska fungera som ett verktyg för hållbar utveckling och tillväxt i Värmland.

Målet är att strategin ska vara en angelägenhet för alla nyckelgrupper i Värmland som arbetar med innovation inom Värmlands specialiseringar, men även för aktörer på andra håll i Sverige, i Europa och globalt.VRIS3

Strategin är skriven på engelska.